Proxia
 
RIEŠENIE PRE VÁS

Štúdium a testovanie vedomostí nikdy nebolo jednoduchšie. eLearningové riešenie.

 
PROXIA Academy

Najprv umožní naštudovať si zo študijných materiálov jednotlivé témy, oblasti výuky a potom preveriť získané vedomosti prostredníctvom testov, ktoré sú súčasťou modulu.

Obsahuje základné testy automaticky kontrolované i testy, ktoré kontroluje lektor priradený k danému testu resp. okruhu otázok.

Všetko ohľadne eLearningového riešenia je na samostatnej produktovej stránke PROXIA ACADEMY.

 

 
eLearning riešenie  eSoft, s.r.o.
   
 © 2022 eSoft s.r.o.
 pages generating by PROXIA web